خدایا....

بانام و یاد خودت اغاز می کنم که تو بهترین سر اغازی وبی نام ویاد تو هیچ چیزی اغاز نشود واگر هم شود سر انجامی ندارد.

                                                                             vw3ihk7p0rqgs616bmzi.jpg  

                                                            نظر  

نوشته شده توسط سیده در یکشنبه 89/3/9 ساعت 3:44 عصر موضوع | لینک ثابت