یک عمر تماشای دری خون الود

یاداوری حادثه ای سرخ وکبود

کم کم به علی بال پریدن می داد

 ای تیغ نیازی به حضور تو نبود...نظر  

نوشته شده توسط سیده در دوشنبه 89/6/8 ساعت 4:32 عصر موضوع | لینک ثابت