می دونی به نظر من این قرآن نیست که به آتش کشیده شد چرا

که با آتش کشیده شدن قرآن  

  به اصل قرآن ومعانی ومنطق قرآن نه تنها هیچ صدمه ای وارد

نمی شود .باعث توجه دیگر ادیان هم به قران می شود و

 این هویت ومنطق صهیونیستی وامریکایی است که به آتش

 کشیده شده است .

وآنها با این کارشان خود را به نابودی ومرگ نزدیک تر کردند وما با

تمام وجود فریاد بر می آوریم

مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا

                   

 

         نظر  

نوشته شده توسط سیده در پنج شنبه 89/6/25 ساعت 4:31 عصر موضوع | لینک ثابت