بوی باران بوی پاییز بوی مهر بوی درس ومشق و مدرسه 

بااینکه سالهاست که از درس ومدرسه من می گذرد اما برای این زمان

لحظه شماری می کنم وبا تمام وجود این بو را حس می کنم

وآن را دوست دارم ...

یادم اون موقع ها از اواسط شهریور دیگه واقعا دلم برای مدرسه  کلاس

  هابچه ها سرو صدا وزنگ تفریح ها تنگ شده بود

حتی برای امتحان ها هم ...

یادم از ذوق باز شدن مدرسه بعضی وقتها هر روز مانتو شلوار مدرسه ام

را می پوشیدم کیف مدرسه را که

تمام لوازم تحریرم را توی آن چینده بودم روی دوشم می گذاشتم حتی

کفش کتونی نویی که بابام برام خریده بود

پام میکردم ویک دوری تو خونه می زدم  دیگه همه می دونستن  اما بازم

 سر به سرم می گذاشتند

اما واقعا پاییز یک فصل دوست داشتنیه خدا را شاکرم  که در ایران این

سرزمین چهار فصل زندگی می کنم.

دوست داشتم یک مو قعیتی می شد و دوباره همه بچه های کلاس

دور هم جمع می شدیم .

 

 

                      

 

 

 

                                      ...نظر  

نوشته شده توسط سیده در پنج شنبه 89/6/25 ساعت 5:1 عصر موضوع | لینک ثابت